Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Danske Ældreråds Temadag om boliger for seniorer

Jens og Dorthe har deltaget i fire workshops om fremtidens boligmasse i Esbjerg Kommune. 

Ældrerådet har sammen med andre interessenter, både offentlige og private, været inviteret til at give input til udviklingen af boligmassen i Esbjerg i fremtiden.

Som opfølgning på dette deltog Jens og Dorthe d. 30.10.2023 i en temadag arrangeret af Danske Ældreråd. Temadagen handlede specifik om boliger til seniorer og ældre, både for selvhjulpne og for dem, der har behov for hjælp og støtte. Der var rigtig gode oplægsholdere, som gav ny viden og inspiration, som ældrerådet vil bruge i det kommende samarbejde i Esbjerg Kommune.