Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Danske Ældreråds ældrepolitisk konference

Den kommunale velfærd kalder på nye løsninger og svære diskussioner.

Den kommunale økonomi er presset, og der er akut personalemangel på ældreområdet. På konferencen præsenterer Danske Ældreråd nogle af de løsninger, der er afprøvet og virker, ligesom vi stiller skarpt på de svære prioriteringsdiskussioner

Program for dagen d. 23. november 2023 på Vingsted hotel og konferencecenter

Kl. 10.00 Registrering og morgenmad

Kl. 10.30 Vingsal 1-2 Velkommen til Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Inger Møller Nielsen, formand for Danske Ældreråd

Kl. 10.35 Vingsal 1-2 Rammerne for kommunernes økonomi i den seneste økonomiaftale, og hvordan den stramme økonomiaftale vil kunne mærkes af ældre borgere Christina Yoon, journalist hos nichemedierne NB-Ældre.dk og NB-Økonomi.dk, hvor hun dækker ældreområdet og økonomien i kommunerne.

Kl. 11.10 Vingsal 1-2 Når ’Velfærdsarbejde’ bliver til ’Vantrivselsarbejde’ - kan man udøve velfærd, mens man undergraver sin egen? Susanne Ekman, lektor og associeret professor, Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet. Susanne har skrevet en aktuel og virkelighedsnær debetbog om den danske velfærdsstats udfordringer og krise.

Kl. 12.10 Frokost

Kl. 13.00 Seminarer (Se valgfrie seminarer længere nede)

Kl. 14.20 Kaffepause med kage

Kl. 14.45 Vingsal 1-2 Vi skal turde prikke hul på en større samtale om fremtidens ældrepleje Jakob Bigum Lundberg, direktør for sundhed og omsorg, handicap og psykiatri samt arbejdsmarked i Næstved Kommune og formand for Kommunale Velfærdschefer

Kl. 15.30 Vingsal 1-2 Tak og farvel Inger Møller Nielsen, formand for Danske Ældreråd

Seminar 1 - Lokale 4 Stueplan
Velfærdsteknologi brugt med omtanke i demensplejen kan sikre kvaliteten for både borgere, pårørende og plejepersonale Velfærdsteknologichef Ivan Kjær Lauridsen fra Aarhus Kommune fortæller historien om, hvordan velfærdsteknologi hjælper demensramte Gerda.

Vi følger Gerda gennem hele hendes demensforløb – fra de første tegn på sygdommen til Gerdas tid på plejehjem. Undervejs bliver du præsenteret for en lang række forskellige velfærdsteknologier. Teknologierne bidrager til Gerdas selvstændighed, sikkerhed og trivsel, og de giver tryghed for Gerdas pårørende og plejepersonalet.

Du bliver udfordret af de etiske dilemmaer, der ikke er til at komme udenom ved brug af velfærdsteknologi, og du får kritiske spørgsmål til eftertanke. Der er store potentialer i velfærdsteknologi, men de skal udnyttes med omtanke.

Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, Velfærdsteknologi og Hjælpemidler, Århus Kommune

Seminar 2 - Lokale 17-18 1. sal
Tænk, hvis styrketræning blev ordineret som behandling Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ældre styrketræner for bedre at kunne klare hverdagens aktiviteter. Men der er meget stor forskel på de muligheder, svækkede ældre har. Det afhænger helt af, hvor i landet, de bor.

De samfundsmæssige fordele ved at behandle muskelsvækkelse gennem styrketræning er imidlertid så indlysende, at det er på tide at stille spørgsmålet: Hvorfor tilbyder vi ikke alle svækkede ældre den behandling, som vi ved virker?

Fysioterapeut og udviklingschef Michael Harbo fortæller om erfaringerne fra de mere end 30 kommuner, der allerede har dette tilbud. Deltag i debatten om styrketræning som behandling: Bør styrketræning ordineres som behandling på linje med kolesterolsænkende medicin? Eller er det en privat sag, som de ældre selv må tage sig af?

Michael Harbo, chefudvikler, Digirehab, Nordjylland.

Seminar 3 - Vingsal 3 Stueplan (Teleslynge)
Nærvisitation – og hvilke udfordringer det (ikke) løser Der skal skrives en ny ældrelov, tages livtag med bureaukratiet, og ældreområdet skal vise vej til frisættelsen af den offentlige sektor. Pilen peger blandt andet på visitationsområdet som en væsentlig kilde til bureaukrati og unødig dokumentation – og mange spørger, om ikke BUM-modellen har overlevet sig selv.

Flere kommuner eksperimenterer allerede med selvstyrende teams og nye visitationsmodeller, men er det løsningen på ældreområdets udfordringer? Emmy Topholm fortæller om visitation på ældreområdet:

  • Hvad er udfordringerne med de nuværende visitationsmodeller?
  • Hvilke muligheder rummer de nye modeller for nærvisitation?
  • Er BUM-modellen død? Og hvad skal i så fald komme i stedet?

Emmy Hjort-Enemark Topholm, senioranalytiker, Vive

Seminar 4 - Lokale 15-16 1. sal
Skal farmor passe oldemor? I takt med det stigende pres på velfærdssamfundet og stadig færre hænder i alle sektorer, opstår også spørgsmålet:
Hvem skal egentlig tage sig af de ældre – er det farmor, der skal passe oldemor i fremtiden? Hvilket ansvar får vi som pårørende og som frivillige fremadrettet?

Frivilligheden og civilsamfundet er en central del af vores demokratiske fundament, afgørende for vores sammenhængskraft og en kilde til innovation. Og frivilligheden er ressourcer i en presset økonomi. Men frivilligheden kan også noget helt særligt i mødet mellem mennesker. Lige præcis fordi det er frivilligt.

Jette Runchel, præsident, Røde Kors

Seminar 5 - Lokale 3 Stueplan
Er en af løsningerne på kommunernes udfordringer også mere rehabilitering og sammenhæng for borgeren?

De fleste af ældreområdets udfordringer er fælles for landets kommuner, og alle kommuner arbejder på at finde holdbare løsninger. Haderslev Kommune er på mange måder foregangskommune for nye initiativer. I seminaret fortæller Louise Thule om nogle af de tiltag, der er sat i værk i Haderslev Kommune.

Louise Thule, afdelingschef, Senior og Rehabilitering, Haderslev Kommune.