Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ombygning af Gjesing Station

Ombygning af Gjesing Station

Ældrerådet samarbejder ofte med Handicaprådet og Vindrosen.

Repræsentanter fra disse råd stiller kristiske evalueringer til Plan & Byudviklingsudvalget.

Nedenstående er sendt til udvalget, men endnu IKKE drøftet i Ældrerådet.

En repræsentant fra Ældrerådet offentliggør denne skrivelse:

 

Ombygningen af Gjesing Station var en del af projektet ”Busfremkommelighed og elbus i Esbjerg Nord”, hvortil Trafik -bygge- og Boligstyrelsen har ydet et tilskud på 10 millioner kr.

Projektet blev derfor gennemgået af 2 eksterne tilgængelighedsrevisorer.

I revisionsrapporten anføres bl.a., i henhold til FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, at man ikke har inddraget denne specifikke tilgængelighedskrævende trafikantgruppe, hvilket Esbjerg Kommune på daværende tidspunkt ikke fandt - og stadig ikke finder nødvendigt.

Handicap- Ældrerådet og Vindrosen har ved et møde 29.03.2022 med forvaltningen påvist 32 bump og niveauspring, der ikke er i overensstemmelse med oprindelig projektbeskrivelse, Vejdirektoratets forslag, BR18 samt Esbjerg byråds beslutning om tilgængelighed for bruger af kørestol og rollator.

Forvaltningen har herefter i 2023, uden at inddrage brugernes repræsentanter, foretaget arbejder ved Gjesing station. Dette arbejde har stort set ikke ændret på forholdene, da der stadig er 20-30 bump og niveauspring, på trods af at man har brugt 426.366,51 kr. på arbejdet.