Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

7-by møde i København d. 16 maj 2023

Læs om ældrerådets årlige møde 7-by-samarbejde hvor repræsentanter for de 7 store kommuner mødes. Nemlig fra København, Frederiksberg, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers.

Ældrerådet til 7-by møde i København

5 medlemmer af ældrerådet har været til det årlige 7-bymøde i København.

Vi startede på Københavns Rådhus, hvor vi blev orienteret om Københavns Kommunes planlægning af kommende års aktiviteter på ældreområdet, herunder rekruttering af medarbejdere til ældreområdet, nybyggerier af plejecentre, ældreboliger og ombygninger, renoveringer af nuværende boligmasse og fastholdelse. København er ligesom andre kommuner udfordret af udsigten til, at vi bliver flere og flere ældre, og København har så oven i den udfordring, at der næsten ikke er mulighed for at finde bynære byggegrunde.

Vi fik oplæg om et projekt: ”Slip hjemmeplejen fri” og en orientering om kommunens tryghedsboliger. 

Vi fik rundvisning i De Gamles By på Nørrebro, besøgte projektet med tryghedsboliger og snakkede med en beboer og medarbejdere og sluttede af med et besøg og rundvisning på ”Center for Kræft og Sundhed”.

7-bymøderne er en god måde at få ny inspiration på og erfaringsudveksle med andre kommuners ældreråd, så vi på den måde kan inspirere vores lokale politikere.

Dorthe Bønning Møller, medlem af ældrerådet