Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

7-by møde i Esbjerg d. 9 maj 2019

Læs om ældrerådets årlige møde 7-by-samarbejde hvor repræsentanter for de 7 store kommuner mødes. Nemlig fra København, Frederiksberg, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers.

Ved mødet i Esbjerg har vi orienteret om de emner, som vi er optaget af, og her har vi bl.a. orienteret om:

Akut team ved leder af sygeplejen Anni K. Sørensen, som beskrev det unikke samarbejde mellem kommune og sygehus samt de praktiserende læger, som betyder rigtig meget for især ældre med kroniske sygdomme.

Kommunens udfordringer på ældreområdet ved direktør for sundhed og omsorg Arne Nicolaisen, hvor der især blev talt om rekruttering og kompetenceudvikling blandt medarbejderne, ligesom nye teknologiske muligheder blev fremført.

Filosof Jacob Birkler fortalte om velfærdsteknologi om dets muligheder og de etiske dilemmaer, som vi skal være opmærksomme på. Teknologien har givet os mange nye muligheder, men vi må ikke glemme at se mennesket og dets behov for sociale relationer.

Vore gæster fik også lejlighed til at se den fantastiske udvikling på Esbjerg Havn, idet vi fik en rundtur i bus, som gav anledning til forundring og mange spørgsmål til denne storslåede og forunderlige teknologiske verden.

Program for dagen

kl. 09.30 - Rundstykker og kaffe på Esbjerg Rådhus.
kl. 10.00 - Velkomst, ved formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Olfert Krog.
kl. 10.30 - Akutteam i samarbejde med Sygehuset, ved chef for Sygeplejen Anni Sørensen.
kl. 11.30 - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, ved direktør Arne Nikolajsen.
kl. 12.30 - Frokost i rådhushallen.
kl. 13.30 - Afhentning i bus - Besøg på Esbjerg Havn og havnerundtur med guide.
kl. 15.30 - Retur i bus til rådhuset, hvor der serveres kaffe uden for byrådssalen.
kl. 16.00 - Etiske overvejelser i ældreplejen, ved Jacob Birkler, filosof med speciale i etik.
kl. 17.30 - Middag i rådhusets kantine.
kl. 19.30 - Farvel og tak for i dag, ved formand for Ældrerådet Gertrud S. Hansen.