Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Møde vedr. offentlig transport

Ældrerådets formand og næstformand har været til møde med Plan & Byudviklingsudvalget

Ældrerådets formand og næstformand har været til møde med: Plan & Byudviklingsudvalget.

Her emnerne som vi drøftede, efter Ældrerådets ønske:

Trafikale forhold:

Vores udgangspunkt vil altid være hensynet til den svageste trafikant og her tænkes der på kørestolsbrugere og rolatorbrugere – gangbesværede generelt.

Overgange etableres altid niveaufrie – sker ved  ombygning og nyetablering.

Offentlig transport:

Herunder den grønne omstilling hvilket giver anledning til spørgsmål.

Vil vi have mere offentlig transport og forsøge at udfase personbiltrafikken i byområderne – parkeringsforhold m.v.

Udskiftning af bybusser til el-busser.

Indretning af bybusser med eldrevne ramper.

Bybusbillet priser til pensionister

  • Vejle koster det 1 krone pr. dag
  • Randers 400 kroner pr. år

Flextrafik

Øget forbud af flex-trafik – forskelligt fra kommune til kommune

Ønske om bedre information/ forenklet til alle borgere, også de som ikke bruger digitale medier.